HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
Lượt truy cập  
Hôm nay 9
Hôm qua 297
Trong tuần 4776
Trong tháng 13441
Tất cả 138046
Hoàn thiện pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố  

                Hoàn thiện pháp luật phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

   Ngày 30/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 474/QĐ-TTg  về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

Theo đó, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố bao gồm một số các hành động chi tiết sau:

- Rà soát, nghiên cứu việc chỉnh sửa Luật phòng, chống rửa tiền.

- Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro về phòng, chống rửa tiền.

- Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự 2015 về tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố.

Quyết định 474/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


                                                                      ( Nguồn Thư viện Pháp luật)

 
Các bệnh viện hợp tác  


 
LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC  
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN  
VIDEO CLIP