Tổ chức
Nghiên cứu khoa học
Tin tức
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
Lượt truy cập  
Hôm nay 1033
Hôm qua 996
Trong tuần 3380
Trong tháng 13336
Tất cả 242488
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)  

  Ngày 07 tháng 02 năm 2017, Đảng bộ bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Học tập,    quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XII)“Về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng  chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và “Những nội  dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong  toàn Đảng bộ; ủy viên BCH các đoàn thể và ½ cán bộ viên chức của đơn vị.


    Hội nghị đã nghe báo cáo viên - đồng chí Nguyễn  Khánh Hà– Phó trưởng ban tuyên  giáo Thị uỷ,  báo cáo viên thị ủy Ninh Hòa trình bày, phân tích  những nội dung cơ bản và các  biện pháp để hành  động, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  và“Những nội dung cơ bản  của tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh ”. Đặc biệt nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa cực kỳ  quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,  đồng chí Phó trưởng ban tuyên giáo Thị  Uỷ đã phân tích giúp Hội nghị hiểu rõ, hiểu sâu về những biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự  chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận diện 27 biểu hiện của suy  thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vận dụng, rèn luyện theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  để  găn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong mỗi Đảng viên, mỗi cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Đặng Quý Sơn, phó Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi bộ, các đại  biểu quán triệt tinh thần Hội nghị và xây dựng chương trình hành động áp dụng  vào thực tiễn. 
                                 

 
Các bệnh viện hợp tác  


 
LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC  
HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN  
VIDEO CLIP